מאגרי מידע

"רשימת שינדלר" מאפריל 1945

בסתיו 1944 החל חיסול מחנה הריכוז פלשוב וכ-20,000 יהודים אסירי המחנה נשלחו למחנות אחרים ולהשמדה. כ-1,100 אחרים נכללו ב"רשימת שינדלר" – 801 גברים ו-297 נשים – והם יועדו להעברה במפעל שהקים אוסקר שינדלר בברינליץ. הרשימה המקורית הוכנה, ככל הנראה, בחודש אוקטובר 1944 ועקבותיה אבדו. הרשימה שלהלן היא רשימת "המצאי" של האסירים שהיו במחנה ברינליץ ב-18 באפריל 1945, כשבועיים לפני השחרור, ונכללים בה גם האסירים היהודיים ששרדו מהמשלוח ברכבת ממחנה גולשוב הסמוך לאושוויץ. הרשימה כוללת את שם המשפחה, השם הפרטי ותאריך הלידה.

רשימת מצבות בבית העלמין "הישן" הרמ"א

בית העלמין הצמוד לבית הכנסת של הרמ"א (ר' משה איסרליש)  ברחוב שרוקה (Szeroka) נפתח לקבורה בשנת 1552 והוא מהעתיקים ביותר שנשתמרו בפולין. בית העלמין היה פעיל עד שנת 1800, כאז נפתח בית העלמין "החדש" ברחוב מיודובה. בתקופת מלחמת העולם השנייה נהרס בית העלמין כמעט לחלוטין, ורק כתריסר מצבות בלבד נותרו על עומדן. במהלך השנים שלאחר המלחמה הוצבו למעלה מ-700 מצבות במקומן ועברו תהליך של שיפוץ.

מצבות שתועדו בית העלמין "החדש" ברחוב מיודובה

בית הקברות ברחוב מיודובה (Miodowa) נפתח לקבורה בשנת 1800 והוא פעיל עד עצם הימים האלה. בתחילת שנות האלפיים תועדו למעלה מ-7,000 מצבות בבית העלמין והן מתפרסמות ברשימות שלהלן לפי א-ב עברי ולועזי.