בית כנסת ברחוב שפיטלנה 24

בסוף המאה ה-19 היה בנין יורדנובסקי בבעלותו של הסוחר זליג הירש שטייף, שהוריש את המקום לארגון היהודי של רצון טוב, וזה הסב את המקום לבית כנסת. אחרים מתארים את המקום כבית מדרש . ארגון "אהבת רעים" דאג לביצוע שיפוצים יסודיים במקום בשנים 1927-1932. בית הכנסת היה בקומה הראשונה, ובקומה השנייה הייתה עזרת נשים. בית הכנסת פעל עד 1940, עד שהגרמנים הרסו את פנים המקום, והפכו אותו לנגריה. אחרי המלחמה היה המקום לכנסייה.