בית העלמין של הרמ"א, רח' שרוקה 40

בית העלמין הצמוד לבית הכנסת של הרמ"א (ר' משה איסרליש)  ברחוב שרוקה (Szeroka) נפתח לקבורה בשנת 1552, לחללי מגיפת הדבר שהתחוללה בשנים 1551/52 והפילה חללים רבים (כמאתיים מתים בשנה). בית העלמין נבנה באופן בלתי חוקי על חלקה בשטח של 45 דונם, שנקנתה כבר בשנת 1533, והקמתו אושרה בדיעבד. שער הכניסה לבית הקברות היה ברחוב יעקובה (ul. Jakuba) סמוך לקברו של ר' יום טוב ליפמן הלר.

בית עלמין זה הוא מהעתיקים ביותר שנשתמרו בפולין והמצבה העתיקה ביותר בו היא משנת 1553. בין רבני קרקוב נמצא את: הרמ"א, שעל מצבתו חרוט המשפט "ממשה ועד משה לא קם כמשה" (נפטר ב-1572), נתן נטע שפירא (נפטר ב-1633), יואל סירקס (נפטר ב-1640), יצחק יעקובוביץ, מייסד בית הכנסת 'אייזיק' (נפטר 1653), יום טוב ליפמן הלר (נפטר ב-1654).

במחצית הראשונה של המאה ה-19 נפתח בית עלמין חדש, ובבית העלמין הזה נקברו רק מעטים. השער שברחוב יעקובה נסתם ובמקומו נפתח שער חדש, הקיים עד היום, סמוך לכניסה לבית הכנסת של הרמ"א. במשקופו של השער נקבע לוח אבן וזו הייתה לשונו:
"
בית עלמן הישנה ומקום קברת הגאונים
נתיסדה מכופת הקהלה בשנת ש"יא לפ"ק
"

במהלך המאה ה-19 הוזנח בית העלמין. רק המצבות של גדולי הדור זכו לתחזוקה מתאימה, החלק הארי של המצבות התפורר, נסדק ונפל. בתקופת מלחמת העולם השנייה נהרס בית העלמין כמעט לחלוטין, ורק כתריסר מצבות בלבד נותרו על עומדן.

במהלך השנים שלאחר המלחמה הוצבו למעלה מ-700 מצבות במקומן ועברו תהליך של שיפוץ.

באותן שנים נאספו שברי מצבות, שנמצאו בבית העלמין ובסביבתו, ושובצו בקיר פנימי של בית העלמין. קיר פסיפס זה מכונה היום בשם "כותל הדמעות".

מצבות בבית העלמין הישן של הרמ"א

שם משפחה

 

שם פרטי

 

שם אב

 

הערה

 

שנת פטירה

 

מצבה

 

יושוע

 

יוסף

 

1648 683
יעקב

 

ישראל יוקלס

 

1628 503
מרדכי (מלמד)

 

יהושע זליג הירש

 

1795 1
גיטל

Gitel

משה אורבך

 

1552 195
חיה

 

נחמן (מלבוב)

 

משה יצחק

 

1629 640
יהודה לייב (רמ"מ)

 

1639 364
יוסף

 

גרשון

 

גיסו של הרמ"א 1591 201
יוסף

 

משה

 

1800 266
יושע העשעל

 

1663 682
יעקב

 

משה

 

1603 503
מאיטה

 

הרב יוסף אנטולאבן

 

1615 237
מרים בלה

 

אחות הרמ"א 1617 197
נחמה חיה

 

אייזיק סגל

 

1842 33
קיילה

 

עזריאל

 

1576 390
רבקה

 

שלום

 

1612 503
שמואל

 

משולם

 

רופאו של המלך זיגמונד 1552 678
שרה

 

משה

 

257
לנדאו

 

יהודה לייב

 

יקותיאל זלמן

 

1632 6
אברלס

 

משה

 

1557 256
איסרלס

 

גולדה

 

שלום שכנא

 

אשת הרמ"א 1552 195
איסרלס

 

יצחק

 

ישראל

 

1585 200
איסרלס

 

ישראל

 

יוסף

 

1568 198
איסרלס

 

מלכה

 

אמו של הרמ"א 1552 260
איסרלס

 

משה, הרמ"א

 

ישראל

 

 

1572

199
ארונוביץ

 

יצחק

 

1613 364
אשכנז

 

אליעזר

 

1585 272
אשכנז

 

רחלה

 

אליעזר

 

1593 270
דמשק

 

אליעזר, דיין

 

יוסף

 

1847 72
הכהן

 

שלום שכנא

 

1688 211
הלוי

Halewi

יצחק

 

מרדכי

 

1799 675
הלר

 

יום טוב ליפמן

 

1654 630
זימלס

 

יהודה לייב

 

ישראל

 

1785 306
חאלפניס

 

חוה

 

אשר בן יהושע

 

לייב

 

1608 432
חריף

 

משה

 

1553 290
יעקובוביץ

 

ברינדל

 

יצחק

 

1650 204
יעקובוביץ

 

יצחק

 

מייסד בית כנסת אייזיק 1653 212
כץ

 

זלמן

 

לסק בן אליעזר

 

1753 33
כץ (קפלן)

 

משה

 

306
לנדאו

 

יצחק, רב

 

1768 120
לנדאו

 

יקותיאל זלמן

 

יהודה לייב

 

1614 6
מייזלס

 

אברהם חיים

 

הרב בער

 

1843 45
מייזלס

 

דרעזעל

 

משה איסרלס (רמ"א(

 

שמחה בונם

 

1560 259
מרגליות

 

מרדכי

 

1617 192
סבא-סינגר

 

מרדכי

 

1576 261
סירקס

 

יואל

 

1640 696
קאלאהורה

 

מיכאל

 

מתתיהו

 

1663 681
קופלמן

 

שמעון משה

 

יעקב

 

1650 204
קלישר

 

יהודה לייב

 

1744 350
שניידר

 

יצחק

 

צבי

 

1612 477
שפירא

 

דבורה

 

נתן

 

1642 222
שפירא

 

יצחק

 

דוד

 

1582 332
שפירא

 

נתן

 

1633 223
שפירא

 

רוזה

 

משה יעקובוביץ

 

נתן שפירא

 

1642 224