• בית הכנסת הישן
  • בית כנסת רמ"א
  • בית כנסת קופה
  • בית הכנסת הגבוה
  • בית הכנסת פופר
  • בית כנסת אייזיק
  • הטמפל
  • בתי תפילה נוספים
  • רבנים ותפילות