ארגון יוצאי קרקוב בישראל ע"ר

עמותה רשומה מספר: 58001879

דואר אלקטרוני: cracowassociation@gmail.com

טלפון: 054-4436366

פקס: 09-9579540

כתובת דואר: הנוריות 31, הרצליה 4672630

חשבון בנק: בנק איגוד (13) סניף הסדנאות (079) חשבון 216789

 

טופס התקשרות