קרקוב היום

הקהילה היהודית
קרקוב היום

הקהילה היהודית

הקהילה היהודית המפוארת, שמנתה כ-60,000 יהודים לפני המלחמה, נעלמה כמעט כולה. כ-95% מיהודי קרקוב נרצחו, והרוב המכריע של השורדים העדיף לבנות את חייו במקום אחר. בשנים שלאחר גלי ההגירה הגדולים מנתה מאות בודדות בלבד של חברים, רובם מבוגרים, שהתקשו לשמור על חיי קהילה יהודית בתקופה הקומוניסטית. מאז תחילת העשור האחרון של המאה העשרים, עם נפילת […]