גיליון 206, אפריל 2024

הסתיימה הקמת שלב I באתר ההנצחה פלשוב;  עצרת זיכרון לשואה ולגבורה תשפ“ד;  חיסול הגטו והמעבר לפלשוב, מאת פרופ‘ אלעזר שפריר;

קרא עוד »

גיליון 205, מרס 2024

סדקים בקירות ובגג בית הכנסת אייזק; תערוכה תמונות באתר ההנצחה של פלשוב; עדות של רבקה קופר במשפטו של אייכמן; אגודה

קרא עוד »

גיליון 204, פברואר 2024

נותרו רק אגדות: מבחר אגדות קרקובאיות; בנות סוררות: מרד הנערות בגליציה ההבסבורגית; מזיכרונותיו של יוסף באו על מחנה הריכוז פלשוב;

קרא עוד »

גיליון 202, דצמבר 2023

עבודות תשתית באתר מחנה פלשוב; ספר „”יהודי קרקוב. כיווני בדיקה חדשים“; עדותן של צשיה פרימר ופולה ורשבסקה; ארגון יהודים שלחמו

קרא עוד »

גיליון 201, נובמבר 2023

תמיכה מקרקוב בישראל; “מועצת היהודים“ – היודנראט בקרקוב; אליעזר צוריאל – על העיתונים שקראו בביתו של צבי בורנשטיין; יולגים III-II-I

קרא עוד »

גיליון 200, אוקטובר 2023

”קרוקע. יהודים אורתודוקסים בקרקוב”. צילומיה של אגניישקה טרצ’בסקה; על מחנה פלשוב, ברטה פרדרבר-זלץ; קובץ שירים מאת מרדכי גבריטיג; יוליוס וינר

קרא עוד »

גיליון 197, יולי 2023

תערוכה „פטריוטים. חיילים. יהודים”; הוענקו פרסים לחקר השואה ע“ש האחים קלפהולץ ז“ל; פלשוב. הסלקציה של מאי 1944. יעקב שטנדיג; התזמורת

קרא עוד »

גיליון 196, יוני 2023

”יודישע צייטונג“ GAZETA ŻYDOWSKA; „היומנים העתיקים ביותר של יהודי קרקוב” – מגילת איבה; זכרונותיה של אוגניה שנברג לבית מלצר על

קרא עוד »

גיליון 195, מאי 2023

תערוכה חדשה במוזיאון אוסקר שינדלר; ספר על אדריכלים ובנאים יהודים בקרקוב;   מדליקי הנרות באזכרה לנספי קהילת קרקוב ביום הזיכרון

קרא עוד »

גיליון 194, אפריל 2023

עצרת זיכרון לנספי השואה מקהילת קרקוב; אירועים בקרקוב לציון 80 שנים לחיסול הגטו בפודגוז‘ה; גבולותיו של גטו קרקוב בתקופות השונות

קרא עוד »

גיליון 193, מרס 2023

”זכור איתנו – פנים של גבורה“. ריצה משותפת לזכר קורבנות השנים 1956-1939; ”יהודי קרקוב בעידן ההשמדה“ ספרו של רישרד קוטרבה;

קרא עוד »

גיליון 192, פברואר 2023

שלט מחודש לזכר ”ציגנריה“; „נשים לוחמות בתנועות הנוער בקרקוב; „לא רק קרוקא. ההיסטוריה של יהודי קרקוב”; קרקוב. קרוקא. קראקא. קז‘ימייז‘;

קרא עוד »

גיליון 190, דצמבר 2022

קרקוב / דברי פרידה, יוסף בוסק 80 שנים לפעולת ”ציגנריה“ – צוואת הלוחמים פעולת „ציגנריה”  –  יחודה וחשיבותה המחתרת בקרקוב

קרא עוד »

גיליון 187, ספטמבר 2022

”העיר שלהם. זכרונות של ישראלים תושבי קרקוב לפני המלחמה“; הסתיים שיפוץ חומת הגטו; הרשימה המכונה ”רשימת שינדלר“; הניה-הנריקה ואילונה כרמל;

קרא עוד »

גיליון 185, יולי 2022

מאגרי מידע באתר של ארגון יוצאי קרקוב; עדותו של קלמן המר; גביע נטוש בבוידעם, ר’ אליהו אופנר; „הטמפל” בית התפילה

קרא עוד »

גיליון 183, מאי 2022

פלשוב: התחנה האחרונה של יהודי קרקוב, 1945-1942; משפצים את שרידי חומת הגטו בפודגוז‘ה; רבי משה איסליש; עצרת ביום הזיכרון לשואה

קרא עוד »

גיליון 182, אפריל 2022

עצרת לניספי קהילת קרקוב ביום הזיכרון לשואה ולגבורה; בין שש לתשע, אליעזר זבדצקי; תערוכה על קהילת יהודי פודגוז‘ה; בית הספר

קרא עוד »

גיליון 181, מרס 2022

פורים של פעם; חיסול גטו קרקוב 14-13 במרס 1943; מפגש מקוון על אתר ההנצחה במחנה פלשוב;        תחילת המלחמה. החודשים הראשונים;

קרא עוד »

גליון 179, ינואר 2022

מדריך ארכיאולוגי של מחנה הריכוז פלשוב; הכלייזמר האחרון בגליציה במוזיאון קשישטופורי; הזוג קיכלר והצורר מפלשוב; מסדר ”בני ברית“ בקרקוב; ”עקידת

קרא עוד »

גליון 178, דצמבר 2021

הצלמים לבית קריגר שהנציחו את קרקוב; כיכר השוק של שלום אש; במחנה כינו אותן ה”צֶנֶרְַשאפְט” („העשירייה”), ד“ר מיכל אהרוני; כיכר

קרא עוד »

גליון 177, נובמבר 2021

הנצחה וזיכרון. דוד אלתר קורצמן ודב בער מייזליס; עירית קרקוב מוקירה את פעילות הארגון שלנו; רוז‘ה אלכסנדרוביץ, המוזה של ציירי

קרא עוד »

גליון 175, ספטמבר 2021

תערוכה על שלושת דורות משפחת אורס; חסיד אומות העולם צ‘יאנונה סוגיהרה; חגי תשרי בקרקוב; יום הכיפורים במחנות, זלמן פרייפלד; קרקוב

קרא עוד »

בטאון 174, אוגוסט 2021

קרקוב בספר לכתיבה; כיכר ע“ש יהושע אוזיאש טהון בקז‘ימייז‘; המאות ה-18-17 של ההתיישבות היהודית בקרקוב; חידוש בית הכנסת הרמ“א; פרוייקט

קרא עוד »

בטאון 173, יולי 2021

אתר הזיכרון במחנה הריכוז לשעבר פלשוב בקרקוב; המאות הראשונות של ההתיישבות היהודית בקרקוב; רודל יוסקוביץ’ לבית קלינגברג הי”ד; קופ”ח כללית:

קרא עוד »

בטאון 172, יוני 2021

קרקוב שאיננה עוד, מרצל גולדמן; „נעדרים נוכחים בקרקוב היהודית”, דורון שך; ”אקצית“ מאי-יוני 1942; סעד ועזרה הדדית בגטו; פרקי חיים

קרא עוד »

בטאון 171, מאי 2021

בתי תפילה שנאלמו. לבה הפועם של קהילת יהודי קרקוב; מאוריצי גוטליב. יותר יהודי או יותר פולני?; העיירה בוערת” של מרדכי

קרא עוד »

בטאון 170, אפריל 2021

הגדה של פסח בגטו קרקוב; פסח בגטו קרקוב ובמחנה הריכוז פלשוב; „הגעלת כלים לפסח במחנה פלאשוב”; מילון מחנה הריכוז פלשוב;

קרא עוד »

בטאון 169, מרס 2021

ארגון יוצאי קרקוב במרשתת; שירי הגטו של מרדכי גבירטיג; תגלית – מסמך בחתימתה של גב‘ אנה פויירשטיין; מקסימיליאן-מיכאל בורוכוביץ‘-בורוביץ‘; הקרדינל

קרא עוד »

בטאון 168, פברואר 2021

”יהודים תושבי קרקוב“, הוצאת EMG; אמניות יהודיות באגודת היהודית הקרקובאית; הדוד ברנארד מקרקוב, ארנה מרקוס בן-צבי; המקוואות בקז‘ימייז‘; הארכיבישוף אדם

קרא עוד »

בטאון 167, ינואר 2021

„ספר לכתיבה” על קז‘מייז‘, הוצאת אסטריה; למי צלצלו הפעמונים?, מרים פלג; הרב לברטוב בעיניו של יונס טורקוב; נעורים בקן ”השומר

קרא עוד »

בטאון 166, דצמבר 2020

”נלחם בשביל שלוש שורות בהיסטוריה“ –  מפגש מקוון לציון 78 שנים לפעולות המרי בגטו קרקוב; חשיבותו של ”החלוץ הלוחם“, פרופ’

קרא עוד »

בטאון 165, נובמבר 2020

לילי שטרן-פוהלמן עוטרה בתואר MBE; עורכי דין יהודיים בקרקוב לפני המלחמה; סיפורם של גניה מנור לבית וולפלייר ונחום מנור-מונדרר; כוחו

קרא עוד »

בטאון 164, אוקטובר 2020

החסידות בפולנית; הספר ”פלשוב“ של יעקב שטנדיג תורגם לפולנית; האקציה הגדולה השנייה ושיא מאבקה המזויין של המחתרת; לזכרם של מי

קרא עוד »

בטאון 163, ספטמבר 2020

„עקבות” (Ślady), תערוכה במוזיאון שינדלר; מרד צעירות יהודיות בגליציה, מאת ד“ר רחל מנקין; במרס-אפריל 1944 ידעו בארץ-ישראל מה קורה בגטו

קרא עוד »

בטאון 162, אוגוסט 2020

אתר הנצחה-מוזיאון במקום בו היה מחנה הריכוז פלשוב יתחיל לפעול ב-1.1.2021 על הפוגרום בקרקוב, מתוך ”אחרי השחרור“ מאת יונס טורקוב;

קרא עוד »

בטאון 161, יולי 2020

מחנה הריכוז הגרמני לשעבר פלשוב; בית הספר העברי בקרקוב, 1946; ”הבורסה“ של נתן בן יוסף; החיים הדתיים אחרי המלחמה; פגישתי

קרא עוד »

בטאון 160, יוני 2020

„לחם”. אסתר מנהיים ז”ל; תלמידים יהודים בבית ספר אנה הקדושה; הקטר שלכם, מוזיאון יהודי גליציה; „פלשוב. התחנה האחרונה של יהדות

קרא עוד »

בטאון 159, מאי 2020

המרכז ללימודי יהדות של UJ בקז‘ימייז‘; 78 שנים ל“אקציה“ של מאי-יוני 1942; גורלו של ספר תורה של משפחת בוסק; שער

קרא עוד »

בטאון 158, אפריל 2020

סתיו בקרקוב, נתן גרוס; רוּז’ה אלכסנדרוביץ’, מאת סיני אלכסנדרוביץ‘ הפולני שהסגיר את אבי, עו”ד אורי הופרט; ביקורו של נשיא פולין

קרא עוד »

בטאון 157, מרס 2020

בית העלמין ברחוב ירוזולימסקה; ארכיון דיגיטלי של פלשוב; ”אושוויץ לא נפל מהשמיים“ אמר מריאן טורסקי; מקרה פלהנדלר של אדורד אטלר;

קרא עוד »