מעשה בגאון ר' יואל סירקיס


מעשה ופרצה מגפה ב"עיר היהודים" וגרמה למותם של ילדים. החלו האנשים לחפש את סיבת המגפה. אמר מישהו: ראיתי שבלילה אין אור דולק בחלונו של הרב, סימן שאינו יושב ולומד בלילה. מי יודע אם לא על כך בא העונש משמים…

הלכו פרנסים בלילה לבית ר' יואל, פתחו את הדלת ומצאו שהדירה שרויה בחושך ורק קול נחירת הישנים מנסר בחלל. פתאום קלטה אזנם קול לימוד. נכנסו פנימה ומצאו את הרב יושב בפינה ושפתיו מפזמות בקול לומדים. שאלו אותו הפרנסים:

— רבנו, מדוע אינך לומד באור?

ענה להם: אין לי כסף לנר…

ועוד סוּפּר: כשבא ר' יואל לעולם האמת, הוליכו אותו המלאכים לגן העדן, אך, כידוע, אף הצדיק הגדול לא יכנס לשם בלי שיעבור דרך הגיהנום. ראה ר' יואל את סבלותיהם של הרשעים בגיהנום, אמר: לא אצא מכאן עד שיזכו מסכנים אלה לחנינה ולהקלה בענשם. ולא זז עד שהובטח לו הדבר.