נסיונו של השטן לפתות את ר' איסרל

צדיק גדול היה ר' איסרל שהיה סוחר גדול בקרקוב ובנקאי ידוע בשעריה. אדם שומר מצוות ומקפיד בקלה כבחמורה. עד כדי כך היה מקפיד, שאת חנותו הגדולה שהכילה סחורות מכל טוב היה נועל מדי שישי בחצות היום וממהר להתכונן לקבל פני שבת המלכה.

מספרים בקרקוב שיום אחד החליט הסטרא אחרא, הלוא הוא השטן, להעמיד במבחן ולהכשיל את ר' ישראל איסרל הסוחר. מדוע להעמיד במבחן את הצדיק? כי הרי ידוע במחוזותינו כי זהו מנהגו של השטן מאז ומעולם…

והשטן שידע על הליכות חייו של ר' איסרל ועל מנהגו לנעול את חנותו בצהרי יום שישי, התייצב בחנותו של הנ"ל, ממש לפני נעילתה, כשהוא לובש דמות סוחר.

"בכוונתי לבצע רכישה גדולה בחנותך!" הודיע השטן לאיסרל. ובעוד הוא מתחיל לבחור את הסחורות המבוקשות פנה אליו ר' איסרל ואמר: "מצטער, אך יואיל נא כבודו להפסיק מעשיו ולחזור לחנות בראשית השבוע הבא. ואז יבחר כול אשר תאבה נפשו! עכשיו עלי לנעול את החנות וללכת להתכונן לשבת".

והשטן בדמות הסוחר ענה לו תוך שהוא מגחך: "הרי יש עוד כמה שעות טובות עד לכניסת השבת. מה החיפזון? בכוונתי לרכוש כעת לפחות את מחצית המלאי שבחנותך!"

ור' איסרל? הוא נשאר בדעתו…

"יש לי הזמנה גדולה ודחופה מחצר המלך, עסקה שעלי לבצעה עוד היום ואם לא תאפשר לי לבצע את הקנייה תפסיד כסף רב ואליך לא אחזור לקנות עד קץ הימים…" אמר השטן וסינן מבין שפתיו "ואשכנע את חברי הסוחרים שלא יקנו בחנותך…"

אולם ר' איסרל נותר איתן בהחלטתו: "יכול אתה לקנות בכול מקום שתחפוץ, אני את חנותי נועל…"

ניסה השטן לפתות את ר' איסרל "אשלם לך כפליים…" אבל איסרל, איתן כסלע. ראה השטן שלא מצא דרך לפתות את איסרל ועזב את החנות.

ור' איסרל שלנו, נעל את חנותו והלך לביתו להתכונן לקראת בואה של שבת המלכה.

ראו בשמיים שר' איסרל עמד בכול הפיתויים וויתר על העסקה בשל השבת, החליטו לגמול לו על כך.

תשעה חודשים לאחר מכן נולד לר' איסרל ולרעייתו בן זכר שנקרא בישראל – משה. הלוא הוא ר' משה בן ישראל (איסרל) איסרליש הידוע בכינויו הרמ"א, גדול פוסקי אשכנז, שסמכותו הוכרה לדורות.