אירועים לציון 78 שנים לחיסול הגטו

גטו קרקוב חוסל ב-14-13 במרס 1943 וכ-8,000 מאסיריו נשלחו למחנה פלשוב. מידי שנה נהגנו במועד זה להתכנס בככר גיבורי הגטו בפודגוז'ה, ולצעוד יחד עם מאות מתושבי העיר לאנדרטת הזכרון בפלשוב. יחד זכרנו.

השנה נמנע מאיתנו לזכור את קורות משפחותינו בצעדה ולכן אנו מזמינים אתכם להצטרף שני אירועים מקוונים.

אגודת ידידי קרקוב בניו יורק תקיים ביום ראשון, 14 במרס 2021 בשעה 17:00 לפי שעון ישראל סיור בוובינר במקום בו היה הגטו ברובע פודגוז'ה. הסיור באנגלית.

הרשמה בקישור https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bOgUxHrIRw6-X7e8zCVEZA

הסיור בקישור
https://us02web.zoom.us/w/82578445671?tk=_AcgRNbp4OCwGyQ-EUjjU9p54wy7i8dAkEBOOV_I5Ws.DQIAAAATOg8VZxZYV0lLRHlINlJCV0NoUUJiZ0VubGlRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&uuid=WN_bOgUxHrIRw6-X7e8zCVEZA

ביום שני, 15 במרס 2021 בשעה 17:30 תרצה גב' לימור בר אילן, ראש מדור הדרכה ביד ושם, על גורלה של קהילת יהודי קרקוב בשואה "רק שרידי קירות יעידו מה שפה היה…".

ההרצאה בקישור:
 https://yadvashem-org.zoom.us/j/81872362117?pwd=WUgwZUVVOXFTa2VKeDZxQytlZi9PQT09#success
 81872362117 :ID
PASSCODE: 947029