הדלקת נרות חנוכה וציון 77 שנים לפעולות המרד בקרקוב

ביום רביעי כ“ז בכסלו תש“ף 25 בדצמבר 2019 נר רביעי של חנוכה

נפגש כולנו בשעה 17:00 באולם יצחק בתיכון עירוני ה‘

נדליק נרות חנוכה נזמר שירים לכבוד החג  וגב‘ נעמה גליל תדבר על

גבורתם של המנהיגים והמנהיגות של המחתרות בקרקוב

הכניסה לבית הספר היא מרחוב בן יהודה 227  והכניסה לחניה (חינם) מרחוב הירקון 294