יום הזכרון לשואה ולגבורה תשפ"א 2021

בשל מגבלות הקורונה לא נקיים השנה מפגש פנים אל פנים לציון חורבנה של קהילת יהודי קרקוב

הקש כאן למצגת של שמות יקירנו שנרצחו בשואה

המצגת ערוכה לפי סדר א-ב של שם המשפחה של מוסר המידע.

עדכונים, שינויים ותוספות נא לשלוח למערכת לכתובת המייל cracowassociation@gmail.com