”נלחם בשביל שלוש שורות בהיסטוריה“

ארגון יוצאי קרקוב בישראל בשיתוף הקתדרה המקוונת של בית לוחמי הגטאות
יקיים מפגש מקוון ביום ד' 23.12.2020 בשעה 18:00
שיוקדש לציון 78 שנים למרד ושלושים למותו של פולדק מימון.

בתוכנית: דברים לזכרו של פולדק והרצאה של שמחה שטיין על עדותו של פולדק מימון על המתקפה בליל "קפה ציגנריה"

ההשתתפות ללא תשלום ואין צורך בהרשמה מראש
https://us02web.zoom.us/j/87082516555