עצרת זיכרון ביום הזיכרון לשואה

עצרת הזיכרון לניספי השואה מקהילתנו תתקיים ביום ה‘ כ“ז בניסן תשע“ט 2 במאי 2019

בשעה 17:00 בבית הספר תיכון עירוני ה‘, רח‘ בן יהודה 227, תל אביב

 באזכרה יוקרנו שמות ניספים ”לכל איש יש שם“

מי שלא מסר בעבר את שמות הניספים ותמונתם – מתבקש לעשות זאת בהקדם.

נא כבדו את זכר הניספים בנוכחותכם, יחד עם בני משפחותיכם.

כניסה לחניה וגישה נוחה מרחוב הירקון 294, תל אביב