עצרת זיכרון ביום הזיכרון לשואה

 

 עצרת זיכרון לניספי השואה מקהילתנו

תתקיים ביום ב‘ כ“ח בניסן 24 באפריל 2017 בשעה 17:00

בבית הספר תיכון עירוני ה‘, באולם הגדול,

רחוב בן יהודה 227, תל אביב

באזכרה יוקרנו שמות ניספים ”לכל איש יש שם“

נא כבדונו בנוכחותכם יחד עם בני משפחותיכם