עצרת זיכרון לניספי קהילת קרקוב

עצרת הזיכרון תתקיים ביום חמישי כ"ז בניסן תשפ"ב, 28 באפריל 2022

בשעה 17:00 בתיכון עירוני ה' רחוב בן יהודה 227 תל אביב

בעצרת יוקרנו שמות ניספים "לכל איש יש שם"

נא כבדו את זכר הניספים בנוכחותכם יחד עם בני משפחותיכם.