קוראים יחד ב"מגילת אסתר" ביד ושם

ביום חמישי י"ד באדר ב‘ תשע"ט, 20 במרס 2018, בשעה 17:30 נתאסף כולנו בבית הכנסת ב"יד ושם" לקריאת מגילת אסתר. באירוע תוצג מגילה בת 450 מקרקוב, שנמצאה בערימת פסולת לאחר חיסול הגטו ב-13 במרס 1943.

וזה סיפור המגילה: לאחר חיסול הגטו בקרקוב וגירוש היהודים לפלשוב ולהשמדה, קז'ימייז' קובלסקי מצא בערימת הגרוטאות בפודגוז'ה הריקה מיהודים, מגילת קלף בגובה 39 ס"מ ואורך 161 ס"מ כתובה בעברית. קז'ימייז' לקח את הקלף לביתו, למרות שלא ידע מה פשר המסמך שמצא, ושמר עליו בספריית ביתו במשך שנים. בפגישה עם מר ברל שור, ניצול שואה מקרקוב, התברר לקובלסקי כי מגילת הקלף הינה מגילת אסתר, והוא תרם אותה ל"יד ושם".

להסעה מתחנת רכבת מרכז בתל-אביב נא לפנות למערכת.