76 שנים לחיסול הגטו בקרקוב

גטו קרקוב חוסל על ידי הצורר הגרמני ב-13 ו-14 במרס 1943; רוב התושבים היהודים הובלו למחנה הריכוז הגרמני לשעבר פלשוב ואחרים לאושוויץ.

מידי שנה אנו מציינים בקרקוב את חורבן קהילתנו, במצעד זיכרון מככר גיבורי הגטו בפודגוז'ה ועד לאנדרטה שבאתר פלשוב.

השנה ימלאו 76 שנים לחיסול הסופי של הקהילה היהודית בקרקוב, וביום ראשון ה-17 במרס יתקיים מצעד לציון חיסול הגטו. ההתכנסות למצעד תהיה בכיכר גיבורי הגטו בפודג'וזה בשעה 12:00 ומשם נלך כולנו דרך רחוב לבובסקה עד לאנדרטה במחנה הריכוז הגרמני לשעבר פלשוב.

המעוניינים להצטרף לצעדה יפנו למערכת.