ד"ר קינסטלינגר

"בככר המרכזית של קזימיז, הנקראת וולניצה, עמד כבעבר בניין העיריה מהתקופה ש-קז'ימייז' הייתה עוד עיר עצמאית, בטרם צורפה לקרקוב… מול לבניין העיריה, מעבר השני של הרחוב, עמד בית הקהילה. כאן היו משרדי רישום הנולדים היהודים, המתחתנים והנפטרים. כאן פעלה הרבנות…

במרתף בניין הקהילה היו אולמות להתעמלות, ובהם כל המכשירים הדרושים. בבניין הייתה הספריה הציבורית הגדולה "עזרא", ארכיון הקהילה ובו ספרי הזכויות שהעניקו מלכי פולין ליהודי המדינה, וכאן הוחזקו הפנקסים והמסמכים שסיפרו על חיי היהודים בעיר במשך מאות שנים…

את יסודות הארכיון הניח הד"ר דוד קינסטלינגר, מעובדי מזכירות הקהילה, שמצא בבניין הישן של הקהילה, לפני שזו עברה לבנינה החדש בשנת 1911, ערימות תכתובת אשר הגיעו למשרדי הקהילה, והוא פתח בסידורם ובמיונם. מעטים בקרקוב ידעו מי הוא ד"ר קינסטלינגר (1939-1867), מעטים אלה היו חברי נעוריו (הוא היה יליד קרקוב) ותלמידיו – הוא היה מורה לדת בגימנסיות ממשלתיות בעיר. בנוסף היה חבר האקדמיה למדעים של קרקוב ואחד מגדולי החוקרים של המדרש, ומחקריו התפרסמו בבמות המחקר החשובות ביותר בגרמניה ביניהם ספרים על הפרשנות היהודית הקדומה למקרא, מחקרים על הקוראת ועל השפות השמיות. כשפלשו הגרמנים לקרקוב בפרוץ מלחמת העולם השנייה – התאבד.

מתוך: "בין צללי העיר", מאיר בוסאק, עמ' 8