בית כנסת ברחוב יוזפה 42

נבנה בשנת 1810 כבית מדרש "קובעי עיתים לתורה" על הקיר כתובת עברית: שמות המתפללים, שני מגיני דוד והשנים 1810 (שנת הבניה) ו-1912 (שנת חידוש).

היום משמש המקום כבניין מגורים.