מאגרי מידע

ניצולים שנרשמו בקהילה היהודית בקרקוב

רשימה של כ-11,600 יהודים שנרשמו בקהילה היהודית בקרקוב, ברחוב דלוגה 38, בשנים 1949-1945. הרשימה כוללת גם אנשים שלא גרו בקרקוב לפני המלחמה. ברשימה: שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, מקום

רשימה של יהודים בעלי בתים בקרקוב

במחצית שנות ה-30 של המאה ה-20 התפרסמה בקרקוב רשימת של כל בעלי בתים בעיר, לפי הכתובת. הרשימה שלהלן כוללת את שמותיהם של יהודים הרשומים בטאבו כבעלים בנכס ואת כתובת הנכס. ברשימה

רשימת מצבות בבית העלמין "הישן" הרמ"א

בית העלמין הצמוד לבית הכנסת של הרמ"א (ר' משה איסרליש)  ברחוב שרוקה (Szeroka) נפתח לקבורה בשנת 1552 והוא מהעתיקים ביותר שנשתמרו בפולין. בית העלמין היה פעיל עד שנת 1800, כאז

רשימה של יהודים שהוכרחו לעזוב את קרקוב 1941-1940

רשימת שמותיהם של 12,200 יהודים שאולצו להתייצב במבצר לוביץ' Lubicz שעמד בסוף רחוב לוביץ' במרכז קרקוב. המבצר נבנה, יחד עם מבצרים אחרים בקרקוב, בתקופת שלטונה של האימפריה האוסטרו-הונגרית. בשנת 1888 שופץ המבצר

רשימת יהודים ממרס 1944

רשימה של 900 יהודים היו בפלשוב מהם 204 שעבדו במפעל N.K.F  בזבלוצ'ה. הרשימות התפרסמו בעיתון "דבר" בארץ-ישראל באוגוסט-ספטמבר 1944. כותרת רשימות 4-1 היא "רשימת האנשים במחנה הריכוז קרקוב – מרץ

"רשימת שינדלר" מאפריל 1945

בסתיו 1944 החל חיסול מחנה הריכוז פלשוב וכ-20,000 יהודים אסירי המחנה נשלחו למחנות אחרים ולהשמדה. כ-1,100 אחרים נכללו ב"רשימת שינדלר" – 801 גברים ו-297 נשים – והם יועדו להעברה במפעל