מאגרי מידע

רשימה של יהודים בעלי בתים בקרקוב

במחצית שנות ה-30 של המאה ה-20 התפרסמה בקרקוב רשימת של כל בעלי בתים בעיר, לפי הכתובת. הרשימה שלהלן כוללת את שמותיהם של יהודים הרשומים בטאבו כבעלים בנכס ואת כתובת הנכס. ברשימה כ-2,300 שמות לפי א-ב לועזי.

מצבות שתועדו בית העלמין "החדש" ברחוב מיודובה

בית הקברות ברחוב מיודובה (Miodowa) נפתח לקבורה בשנת 1800 והוא פעיל עד עצם הימים האלה. בתחילת שנות האלפיים תועדו למעלה מ-7,000 מצבות בבית העלמין והן מתפרסמות ברשימות שלהלן לפי א-ב עברי ולועזי.

רשימת מצבות בבית העלמין "הישן" הרמ"א

בית העלמין הצמוד לבית הכנסת של הרמ"א (ר' משה איסרליש)  ברחוב שרוקה (Szeroka) נפתח לקבורה בשנת 1552 והוא מהעתיקים ביותר שנשתמרו בפולין. בית העלמין היה פעיל עד שנת 1800, כאז נפתח בית העלמין "החדש" ברחוב מיודובה. בתקופת מלחמת העולם השנייה נהרס בית העלמין כמעט לחלוטין, ורק כתריסר מצבות בלבד נותרו על עומדן. במהלך השנים שלאחר המלחמה הוצבו למעלה מ-700 מצבות במקומן ועברו תהליך של שיפוץ.

רשימת נפטרים שנקברו בבית העלמין ברחוב מיודובה בשנים 1940-1922

בתקופה של כמעט שני עשורים, משנת 1922 ועד 1940, נקברו בבית העלמין היהודי "החדש" שברחוב מיודובה כ-18,500 יהודים ששמותיהם תועדו ברשימות. לצערנו הרשימה כוללת רק שם משפחה, שם פרטי ומיקום הקבר – המיקום שברשימה אינו מאפשר איתור של הקבר שכן במהלך המלחמה נהרסו חלקים גדולים מבית העלמין והיום קשה, עד בלתי אפשרי, לאתר את החלקות, השורות ומספרי הקברים. ועדיין, עדיף המידע המועט הזה על לא כלום.

רשימה של יהודים שהוכרחו לעזוב את קרקוב 1941-1940

רשימת שמותיהם של 12,200 יהודים שאולצו להתייצב במבצר לוביץ' Lubicz שעמד בסוף רחוב לוביץ' במרכז קרקוב. המבצר נבנה, יחד עם מבצרים אחרים בקרקוב, בתקופת שלטונה של האימפריה האוסטרו-הונגרית. בשנת 1888 שופץ המבצר ובשנת 1907 נוספו לו צריפים. במלחמת העולם השנייה מבנים שימשו לאיחסון. בתקופה שבין חודש דצמבר 1940 לחודש נובמבר 1941 נאלצו יהודים, שנועדו לגירוש מקרקוב למקומות אחרים, להאסף במבנים אלה. המקום נהרס ב-1950 ועל מקומו נמצאת היום כיכר Rondo Mogilskie.

רשימת יהודים ממרס 1944

רשימה של 900 יהודים היו בפלשוב מהם 204 שעבדו במפעל N.K.F  בזבלוצ'ה. הרשימות התפרסמו בעיתון "דבר" בארץ-ישראל באוגוסט-ספטמבר 1944. כותרת רשימות 4-1 היא "רשימת האנשים במחנה הריכוז קרקוב – מרץ 1944" וכותרת הרשימה החמישית: "רשימת האנשים שנעצרו העובדים במפעל החדש למקררים וחלקי מטוסים" ((Neue Kuhler Fabrik – N.K.F.. ככל הנראה, רשימות אלה נמסרו על ידי אוסקר שינדלר עצמו לוועד ההצאה היהודי באיסטנבול. הרשימות תורגמו מפולנית ופורסמו בעברית ותורגמו שוב לאנגלית.

"רשימת שינדלר" מאפריל 1945

בסתיו 1944 החל חיסול מחנה הריכוז פלשוב וכ-20,000 יהודים אסירי המחנה נשלחו למחנות אחרים ולהשמדה. כ-1,100 אחרים נכללו ב"רשימת שינדלר" – 801 גברים ו-297 נשים – והם יועדו להעברה במפעל שהקים אוסקר שינדלר בברינליץ. הרשימה המקורית הוכנה, ככל הנראה, בחודש אוקטובר 1944 ועקבותיה אבדו. הרשימה שלהלן היא רשימת "המצאי" של האסירים שהיו במחנה ברינליץ ב-18 באפריל 1945, כשבועיים לפני השחרור, ונכללים בה גם האסירים היהודיים ששרדו מהמשלוח ברכבת ממחנה גולשוב הסמוך לאושוויץ. הרשימה כוללת את שם המשפחה, השם הפרטי ותאריך הלידה.