ניצולים שנרשמו בקהילה היהודית בקרקוב

רשימה של כ-11,600 יהודים שנרשמו בקהילה היהודית בקרקוב, ברחוב דלוגה 38, בשנים 1949-1945. הרשימה כוללת גם אנשים שלא גרו בקרקוב לפני המלחמה. ברשימה: שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, מקום לידה, שמות הורים, כתובת מגורים, מקצוע והערות. ההערות כתובות בפולנית ואפשר להעזר בגוגל לתרגמן.