רשימה של יהודים שהוכרחו לעזוב את קרקוב 1941-1940

רשימת שמותיהם של 12,200 יהודים שאולצו להתייצב במבצר לוביץ' Lubicz שעמד בסוף רחוב לוביץ' במרכז קרקוב. המבצר נבנה, יחד עם מבצרים אחרים בקרקוב, בתקופת שלטונה של האימפריה האוסטרו-הונגרית. בשנת 1888 שופץ המבצר ובשנת 1907 נוספו לו צריפים. במלחמת העולם השנייה מבנים שימשו לאיחסון. בתקופה שבין חודש דצמבר 1940 לחודש נובמבר 1941 נאלצו יהודים, שנועדו לגירוש מקרקוב למקומות אחרים, להאסף במבנים אלה.

המקום נהרס ב-1950 ועל מקומו נמצאת היום כיכר Rondo Mogilskie.