רשימת בתי-אב של יהודים בקרקוב בשנות השלושים

רשימה של למעלה מ-30,000 יהודים שגרו בקרקוב לפי בתי אב, וכוללת סטטוס (H – בעל, W – אישה, C – ילד), שם משפחה, שם פרטי, שם משפחה לפני הנישואין, מקצוע, תאריך לידה, מקום לידה, תאריך נישואין, מקום נישואין, כתובת והערות (באנגלית).