רשימת יהודים ממרס 1944

רשימה של 900 יהודים היו בפלשוב מהם 204 שעבדו במפעל N.K.F  בזבלוצ'ה. הרשימות התפרסמו בעיתון "דבר" בארץ-ישראל באוגוסט-ספטמבר 1944. כותרת רשימות 4-1 היא "רשימת האנשים במחנה הריכוז קרקוב – מרץ 1944" וכותרת הרשימה החמישית: "רשימת האנשים שנעצרו העובדים במפעל החדש למקררים וחלקי מטוסים" ((Neue Kuhler Fabrik – N.K.F..

ככל הנראה, רשימות אלה נמסרו על ידי אוסקר שינדלר עצמו לוועד ההצאה היהודי באיסטנבול. הרשימות תורגמו מפולנית ופורסמו בעברית ותורגמו שוב לאנגלית.