רשימת קצינים יהודיים בצבא פולין במלחמת העולם השנייה

רשימה של 201 שמות קצינים יהודיים קרקובאים אשר שרתו בצבא פולין במלחמת העולם השנייה. הרשימה כוללת שם משפחה, שם פרטי, שם האב, שם האם, תאריך לידה וכן היחידה שבה שרת הקצין.

List No. 1: JEWS – OFFICERS IN THE POLISH ARMY IN SEPTEMBER 1939 CAMPAIGN
List No. 2: JEWS – OFFICERS P.O.W.'S IN GERMAN OFLAGS AND INTERNÉES IN HUNGARY
List No. 3: JEWS – OFFICERS IN THE POLISH ARMED FORCES IN EXILE
List No. 4: JEWS – OFFICERS IN THE POLISH PEOPLE'S ARMY
List No. 6: JEWS – OFFICERS IN THE POLISH RESISTANCE MOVEMENT