רשימת נפטרים שנקברו בבית העלמין ברחוב מיודובה בשנים 1940-1922

בתקופה של כמעט שני עשורים, משנת 1922 ועד 1940, נקברו בבית העלמין היהודי "החדש" שברחוב מיודובה כ-18,500 יהודים ששמותיהם תועדו ברשימות.

לצערנו הרשימה כוללת רק שם משפחה, שם פרטי ומיקום הקבר – המיקום שברשימה אינו מאפשר איתור של הקבר שכן במהלך המלחמה נהרסו חלקים גדולים מבית העלמין והיום קשה, עד בלתי אפשרי, לאתר את החלקות, השורות ומספרי הקברים.

ועדיין, עדיף המידע המועט הזה על לא כלום.