"רשימת שינדלר" מאפריל 1945

בסתיו 1944 החל חיסול מחנה הריכוז פלשוב וכ-20,000 יהודים אסירי המחנה נשלחו למחנות אחרים ולהשמדה. כ-1,100 אחרים נכללו ב"רשימת שינדלר" – 801 גברים ו-297 נשים – והם יועדו להעברה במפעל שהקים אוסקר שינדלר בברינליץ. הרשימה המקורית הוכנה, ככל הנראה, בחודש אוקטובר 1944 ועקבותיה אבדו. הרשימה שלהלן היא רשימת "המצאי" של האסירים שהיו במחנה ברינליץ ב-18 באפריל 1945, כשבועיים לפני השחרור, ונכללים בה גם האסירים היהודיים ששרדו מהמשלוח ברכבת ממחנה גולשוב הסמוך לאושוויץ. הרשימה כוללת את שם המשפחה, השם הפרטי ותאריך הלידה.