רשימת הסטודנטים היהודיים באוניברסיטה היגלונית (1939-1910)

בשנים 1939-1910 למדו בפקולטות למשפטים, רפואה ופילוספיה באוניברסיטה היגלונית של קרקוב כ-10,000 סטודנטים יהודיים. ברשימה שמות הסטודנטים לפי א-ב לועזי, עיר לידה, שנת תחילת הלימודים והפקולטה.