מדריך למסייר באיזור גטו לשעבר

כיכר גיבורי הגטו (Plac Bohaterow Getta) אז נקרא המקום כיכר זגודה (Zgody):  בכיכר זו  רוכזו היהודים לביצוע הסלקציות לפני ששולחו ברכבות להשמדה במחנה המוות בלז'ץ, בשתי האקציות הגדולו – סוף מאי ותחילת יוני 1942 ו-28 באוקטובר 1942.

כיכר גיבורי הגטו מס' 3: בבניין שבחצר האחורית שכן, החל מיוני 1942,  בית החולים למחלות מדבקות, שהועבר לכאן מרחוב רקבקה (Rękawka) מס' 30 (מס' 11 במפה, יש שלט הנצחה).

כיכר גיבורי הגטו מס' 6 פינת רחוב פיבנה (Piwna) (מס' 2 במפה): בבניין הפינתי היה מקום מושבו של הארגון היהודי הלוחם (אי"ל), אשר בפעולות ההתקוממות שלו מחוץ לגטו רשם "שלוש שורות בהיסטוריה". במלאת 5 שנים לחיסול הגטו, במרץ 1948, נקבע על הבניין שלט נחושת ועליו נכתב: "לזכר הגיבורים המצוינים של גטו קרקוב אשר נרצחו בידי הברברים הגרמנים".

פינת כיכר גיבורי הגטו מס' 10 ורחוב קוצ'יק 2 (Kącik): במקום זה עמד שער מס' 1 (בית מס' 10 בכיכר גיבורי הגטו לא קיים היום). רוב הברחות המזון לגטו ורוב הכניסות של הולכי הרגל היו דרך שער זה.

 כיכר גיבורי הגטו מס' 18 – בית המרקחת "תחת הנשר" של הרוקח תדאוש פאנקיביץ' (מס' 1 במפה): בבית המרקחת אפשר היה לקבל תרופות ובנוסף שימש מקום מפגש לתושבי הגטו, מרכז "חדשות" וקשר עם העולם החיצון, ומקום מחבוא בעת מעצרי הלילה.

 רחוב לימנובסקיגו (Limanowskiego) מס' 9: דירתם של רבקה ודולק ליבסקינד, מקום מושבה של מפקדת ארגון "החלוץ הלוחם".

רחוב לימנובסקיגו (Limanowskiego) מס' 15 (מס' 10 במפה, יש שלט הנצחה): כאן היה בית החולים לחולים סופניים. במהלך גירוש יוני 1942 הוחבאו כאן יהודים רבים. החולים ומנהל בית החולים נרצחו בגירוש אוקטובר 1942, והמקום נסגר.

רחוב לימנובסקיגו (Limanowskiego) סמוך למספר 28 (מספר 12 במפה): מאחורי הבניין נותרו שרידים של חומת הגטו.

פינת רחובות לימנובסקיגו (Limanowskiego) ו- ויגיירסקה (Węgierska): בחצר מפעל אופטימה היו מרכזים יהודים לפני הגירוש. במרץ 1942 רוכזו וגורשו מכאן כאלף יהודים, וכאן הם נאספו בין ה-6 וה-8 ביוני 1942, לפני שהורצו בצעקות ומכות לתחנת הרכבת בפרוקוצ'ים.

רחוב טרגובה (Targowa) מס' 6: בעבר היה כאן מפעל לזכוכית אופטית שנוהל על ידי פליקס דז'ובה. דז'ובה ושלושה מעובדיו היו בעלי אישור מעבר קבוע לגטו והם סייעו בהברחת מזון ותרופות לגטו. היום הבניין המקורי איננו ובמקומו עומד בניין חדש במספר 4.

רחוב יוזפינסקה (Józefińska) מס' 10 (מס' 5 במפה, יש שלט הנצחה): משרדי לשכת העבודה –ארבטמייטסמט, בה נוהל רישום היהודים שנשלחו לעבודות כפייה. המשרדים נסגרו לאחר גירוש אוקטובר 1942. היום משמש הבניין את בית הספר הארצי למוסיקה.

רחוב יוזפינסקה (Józefińska) מס' 13: בית הוריהם של האחים שמעון ורומק לוסטגרטן שהיה למקום מגורים לחברים חסרי בית ומקום המפגש עבור חברי המחתרת שיצאו לפעולות השונות ממקום זה עד נובמבר 1942.

רחוב יוזפינסקה (Józefińska) מס' 14 (מס' 4 במפה, יש שלט הנצחה): לכאן הועבר בית החולים היהודי מהמבנה ברחוב סקבינסקה (Skawińska) מס' 8. בעת חיסול הגטו נרצחו חולים במיטותיהם ואחרים, יחד עם הרופאים, בחצר.היום משמש הבניין את עירית קרקוב

רחוב יוזפינסקה (Józefińska) מספר 18 (מס' 3 במפה, יש שלט הנצחה): היה מקום מושב 'עזרה יהודית עצמית', שהוקם מיד לאחר פרוץ המלחמה וסיפק תרופות, ציוד רפואי ומזון ליהודים. היום שוכן במקום בנק התעשייה והמסחר.

רחוב יוזפינסקה (Józefińska)  מס‘ 22 :  מקום מפגש של צעירים, חברי קבוצות נוער, בהנהגתו של אברהם ליבוביץ (לאבאן).

רחוב יוזפינסקה (Józefińska) מספר 31 ו-41: בנין בית היתומים לאחר גירוש יוני 1942.

 רחוב יוזפינסקה (Józefińska) מס' 35: כאן שכנו סדנאות מלאכת יד לנערים יתומים ולילדיהם של בעלי מלאכה יהודים.

 רחוב יוזפינסקה (Józefińska) מס' 39: מקום מושבה של המשטרה היהודית – Ordnungsdienst (OD), וראשו היה שמחה שפירא. בחצר האחורית שכן בית סוהר.

רינק פודגורסקי (Rynek Podgrski) בין מס' 1 למס' 15: שער 2 שהיה שער הכניסה הראשי לגטו וחיבר את רחוב לימנובסקיגו ורינק פודגורסקי. דרך השער זה נכנסו לגטו ה'אריים', ודרכו עברו היהודים שעבדו מחוץ לגטו.

רחוב לבובסקה Lwowska בין בניינים מס' 50 ו-31: כאן היה שער מספר 3 דרכו עברו המגורשים בדרכם לפלשוב.

מפגש רחובות לבובסקה Lwowska ו- יוזפינסקה : Józefińska שער מספר 4 דרכו הריצו לתחנת הרכבת את הנדונים להשמדה במחנה המוות בלז'ץ.

פינת רינק פודגורסקי (Rynek Podgrski) מס' 1 מול רחוב לימנובסקיגו (Limanowskiego) מס' 2 (מס' 6 במפה, יש שלט הנצחה):  מקום מושב היודנראט, ששני יו"ר הראשונים שלו, מארק ביברשטיין וארתור רוזנצווייג, ניסו להקל על אחיהם היהודים ולסייע לרעבים וחסרי דיור. שניהם נרצחו. ראשי היודנראט שאחריהם שיתפו פעולה עם הגרמנים.

רינק פודגורסקי (Rynek Podgrski) מס' 3 (הכניסה לבניין מרחוב ויגיירסקה (Węgierska) מס' 10) (מס' 7 במפה): כאן היו מפעלי התפירה של יוליוס מדריטש, שהעסיק יהודים בתפירת בגדים עבור הצבא הגרמני. המפעל המשיך להתקיים גם לאחר חיסול הגטו ובשלב מאוחר יותר הוקמו סדנאות תפירה של המפעל במחנה הריכוז פלשוב.

רחוב ויגיירסקה (Węgierska) מס' 16: מקום מושבו של  היודנראט לאחר האקציה של יוני 1942.

בין רחובות ויגיירסקה (Węgierska) וקרקוסה (Krakusa) (הכניסה היום מרחוב קרקוסה מס' 7) (מס' 8 במפה): סדנאות של אופטימה בהם הועסקו בעלי מלאכה כגון חייטים, סנדלרים ובורסקאים.

רחוב רקבקה (Rękawka) מס' 30: לפני המלחמה שכן בבניין 'תלמוד תורה', שנסגר בהוראת הגרמנים בסוף שנת 1939. המבנה הוסב לבית חולים למחלות מדבקות ושימש בתפקיד זה עד לאחר צמצום שטח הגטו, ואז הועבר בית החולים לבניין בכיכר גיבורי הגטו מס' 3.

רחוב קרקוסה (Krakusa) מס' 8: עם הקמת הגטו הועברו לכאן היתומים שהיו בבית היתומים ברחוב דיטלה 64 בקז'ימייז'. בית היתומים נוהל על ידי 'הארגון היהודי לעזרה עצמית', ובראשם הר' דוד אלתר קורצמן. לאחר גירוש יוני 1942 הועבר בית היתומים לרחוב יוזפינסקה 31 ובהמשך הועבר לבית מספר 41 באותו רחוב.

רחוב לבובסקה (Lwowska) סמוך למס' 29 (מס' 13 במפה): שרידי חומת הגטו ועליהם שלט זכרון ביידיש ובפולנית "כאן היהודים סבלו ונהרגו בשנות הכיבוש ההיטלראי, ומכאן הובילו אותם בדרכם האחרונה למחנות ההשמדה".

רחוב ליפובה (Lipowa) מס' 4 (מס' 14 במפה): מפעל האמלייה של אוסקר שינדלר.

רחוב ינובה וולה (Janowa Wola) מס‘ 13 (יש שלט הנצחה):  מתחת לבית הזה, באוקטובר 1942, נורו ונרצחו המשורר מרדכי גבירטיג והצייר אברהם נוימן, יחד עם אחרים.

 

 

 

 

להוסיף מפת הגטו מהמצגת של נעמה