"זה היה בית הספר העברי בקרקוב"

הספר ”זה היה בית הספר העברי בקרקוב, קורות וזכרונות. To Była Hebrajska Szkoła w Krakowie / Historia I wspomnienia“ ראה אור בשנת 1989 בהוצאת ארגון יוצאי קרקוב בישראל וארגון חניכי הגימנסיה העברית בקרקוב. חברי המערכת היו מרים עקביא, ד“ר מאיר בוסאק, ד“ר משה לנדא, ד“ר עמנואל מלצר, ד“ר פביאן שלנג וד“ר ראובן וולף; העורכים היו אריה בראונר ונתן גרוס; ואת העטיפה צייר יוסף באו.

בדברי ההקדמה כותבים חברי המערכת כי ”ספר זה מופיע במלאת 50 שנים לחיסול בית הספר העממי, הגימנסיה ע“ש ד“ר חיים הילפשטיין ובית הספר למלאכה, שנסגרו בתחילת שנת הלימודים 1939-40 על ידי הכובש הגרמני יחד עם בתי ספר יהודיים אחרים, לאחר שבמשך 35 שנות התפתחותו עברו דרך כיתותיו מאות חניכים, ובשנה האחרונה לקיומו למדו בין כתליו יותר מ-1,500 תלמידים ותלמידות.“

עוד נכתב כי ”פרקי הספר, תרומתם של אחדים מהמורים ושל חברים בני השנתונים השונים, מראשוני הבוגרים ועד הצעירים שבהם, מספרים על תולדותיו של המוסד, על אישי ציבור שפעלו למען קיומו והתפתחותו, על אחדים ממוריו הדגולים, על חוויות וזכרונות מהווי בית הספר, וכו‘.

הספר מכיל חלק עברי וכן חלק פולני  – תוך התחשבות בחברינו המפוזרים, לדאבוננו, בתפוצות ובמרוצת השנים שכחו הרבה מ“גירסא דינקותא“ ואין עוד הלשון העברית שגורה בפיהם. […] אנו מוסרים את הספר לידי הציבור ומקווים שישמש עדות לדורות הבאים למפעל חינוכי-לאומי מפואר, שהרים תרומה מכובדת למעשה הציוני ולתקומת העם במולדתו.“

הספר כולל מאמרים מאת מאיר בוסאק ”בית ספר העברי ע“ש הד“ר חיים הילפשטיין“; אריה באומינגר ”הרב ד“ר יהושע טהון“; מאיר בוסאק ”ד“ר חיים הילפשטיין“; בנימין הרשב ”בנציון בנשלום (כ“ץ) ז“ל ”; בנציון בנשלום ”עם בנציון רפפורט“; מאיר בוסאק ”יוליוש פלדהורן“; רבקה קופר ”לדמותו של שמשון דרנגר“; שמריהו גלילי ”המחזור הראשון – דברים בחגיגת היובל של בית-הספר“; צבי נתן  ”היה הייתה תזמורת“; מיכאל מיכאל ”הסתדרות ’הצופה‘ – קווים לדמותה“; מרים עקביא ”ימיו האחרונים של בית-הספר“; נתן גרוס ”שושנה ליעקב (סיפור)“; גוטה שטנדיג-לינדברג ”כה לחי, פודבז‘זיה“.