מחוץ לחומות הגטו בקראקוב הכבושה

מחוץ לחומות הגטו בקראקוב הכבושה, ספרם של מרים פלג (מריאנסקה) – מרדכי בן-צבי, הוצאת יד ושם בשיתוף עם ארגון יוצאי קראקוב, ירושלים, תשמ"ז

ספר הזיכרונות של הגברת מרים פלג (מריאנסקה) ובעלה המנוח מרדכי בן-צבי, חושף ומגלה לפנינו את צפונותיה של הפעילות המחתרתית שרק יחידי סגולה התנסו בה.

מרים פלג ומרדכי בן-צבי נמנו עם היהודים המעטים, שהודות למראה פניהם הלא-יהודי והלשון הפולנית הרהוטה שבפיהם, יכלו לחיות בימי המלחמה והכיבוש בזהות שאולה כפולנים.

מרים ומרדכי פעלו בעיר קראקוב לצדם של קומץ פולנים, בעיקר צעירים מן התנועה הסוציאליסטית, שנתנו יד למבצעי הצלה של יהודים.

ספר זה הכתוב ברגישות, כנות ועצמה משמש עדות רבת ערך להבנת מצב היהודים בתקופת השואה.