ספרים על ההיסטוריה של קרקוב היהודית

 • בין צללי עיר, מאיר בוסאק, הוצאת "עקד" בסיוע ארגון יוצאי קרקוב בישראל, תשמ"ו-1986;
 • בית-מרקחת בגטו קראקוב, תאדאוש פאנקייוויץ, תרגמה מפולנית: מרים עקביא; יד ושם בשיתוף עם ארגון יוצאי קראקוב בישראל, ירושלים, תשמ"ה;
 • גבריטיג, אגדה על משורר נגר, משפחות גרוס וברקאי בסיוע ארגון יוצאי קרקוב בישראל, 2009;
 • דעו, אני יהודי, חייו ומותו של אהרם לייבוביץ (לאבאן) ממפקדי גיטו קראקוב, בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה;
 • החלוץ הלוחם, מערכת: יהודה מימון, רבקה קופר, רנה קלינוב, הלה רופאייזן, צבי שנר, קיבוץ לוחמי הגטאות, 1984;
 • היהודים בקרקוב, חייה וחורבנה של קהילה עתיקה, ועדת ההנצחה של יוצאי קרקוב בחיפה, חיפה תשמ"א-1981;
 • זה היה בית הספר העברי בקרקוב – קורות וזכרונות, ארגון יוצאי קרקוב בישראל וארגון חניכי הגימנסיה העברית בקרקוב, תל-אביב, 1989 (עברית ופולנית);
 • יומנה של יוסטינה, גוסטה דוידזון, בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד, הוצאה שניה מתוקנת, תשל"ח;
 • לוחמי גיטו קרקוב, אריה באומינגר, הוצאת "המנורה" תל-אביב, תשכ"ז-1967;
 • מחוץ לחומות הגטו בקראקוב הכבושה, מרים פלג (מריאנסקה) – מרדכי בן-צבי, הוצאת יד ושם בשיתוף עם ארגון יוצאי קראקוב, ירושלים, תשמ"ז;
 • משנת א.ה.ה. עקיבא, ערכה ותרגמה: רינה נזר, הוצאת "משואה" יד לחברי תנועות נוער ציוניות בשואה ובמרי, תשמ"ז-1986;
 • ספר קרקא, עיר ואם בישראל, בעריכת ד"ר אריה באומינגר, מג. מאיר בוסאק, ד"ר נתן מיכאל גלבר, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ט, בהשתתפות ארגון יוצאי קראקא בישראל;
 • עקיבא – צמיחתה, התפתחותה ולחימתה בשנות השואה, ברוך יחיאלי, מורשת – בית עדות על-שם מרדכי אנילביץ' וספרית פועלים בסיוע ארגון יוצאי קרקוב בישראל, תשמ"ח-1988;
 • פלשוב, יעקב שטנדיג, הוצאת מנור, תש"ל;
 • פנים רבות לגבורה, תולדות קהילת קרקוב בתקופת השואה, פליציה קראי, יד ושם – בית הספר המרכזי להוראת השואה, ירושלים תשס"ב-2002;
 • פרידה ממילא 18 – ספורה של קשרית, הלה רופאייזן-שיפר, בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד, הדפסה שלישית 2002;
 • קראקא-קז'ימייז'-קרקוב מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, עורך: אלחנן ריינר, הוצאת המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין ומורשתם, המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל אביב, תשס"א;
 • קרקוב – עיר של מלכים עיר של יהודים בציוריו של פראנצ'ישק טורק, נתן גרוס, הוצא לאור על ידי הוצאת הספרים האקדמית בקרקוב בתרומתם של ארגון יוצאי קרקוב בישראל;
 • קרקוב היהודית 1938-1943 עמידה, מחתרת, מאבק, יעל פלד (מרגולין) בית לוחמי הגטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד 1993;
 • רשימת שינדלר, תומס קנילי, כתר הוצאה לאור, ירושלים 1994;
 • שלוש שורות בהסטוריה, חוברת לציון 60 שנה למאבק תנועות הנוער בקרקוב, ארגון יוצאי קרקוב בישראל 2003;
 • תולדות היהודים בקראקוב ובקאז'ימייז' 1868-1304 כרכים א'-ב', מאיר באלאבאן, עורך מדעי: יעקב גולדברג; האוניברסיטה העברית בירושלים המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ג;
 • תנועות המרי בגיטו קרקוב, אריה באומינגר, מורשת בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ', תשנ"ה-1995;