סרטים על קרקוב

 

היסטוריה  
סיפור הקהילה באנגלית, 58:50 דקות http://www.youtube.com/watch?v=PDB_VnhVVY4
קרקוב לפני המלחמה  
הצדעה לקרקוב, 6:14 דקות https://www.youtube.com/watch?v=rZC3NkreqOQ
קז'ימייז ב-1936, 3:25 דקות http://www.youtube.com/watch?v=RnJfaoSAsWc
קרקוב 1939, 9:57 דקות https://www.youtube.com/watch?v=hdf6-qnr11s
 
קרקוב הכבושה  
גטו קרקוב, 4:16 דקות https://www.youtube.com/watch?v=p4Pt7FEW4K8
קרקוב הכבושה, בצבע, 2:54 ד' http://www.youtube.com/watch?v=0e6kb1WoH1o
https://www.facebook.com/krakow.ciekawostki.tajemnice.stare.zdjecia/?fref=nf
פודגוזה ופלשוב https://www.youtube.com/watch?v=7itcc8l6b5s&feature=youtu.be&a
סתיו בקרקוב של נתן גרוס, 9:28 דקות www.youtube.com/watch?v=Lu6-AEvwYH8
גירוש לגטו 3:38 דקות https://www.youtube.com/watch?v=k7urdI4vgnk&feature=share
גטו קרקוב 20:47 דקות (אנגלית) https://www.youtube.com/watch?v=0pLdAVwUeOY
גטו קרקוב של Karl Hoeffkes

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4Pt7FEW4K8
עדויות יעקב הולנדר, 2:36 דקות http://www.youtube.com/watch?v=S-FZescRnkk
תאופיליה סילברינג, 18:28 דקות http://izrael.org.il/historia/4130-historia-ocalenia-teofili-silberring.html
רבקה ליבסקינד-קופר, 4:58 דקות https://www.youtube.com/watch?v=VPiBv7iMmfY#t=40
הלה שיפר-רופאייזן, 9:01 דקות http://www.youtube.com/watch?v=NgydhBXenhw
הלה שיפר-רופאייזן, 4:11 דקות https://www.youtube.com/watch?v=nrQ-g7W4ikE
מאיר בוסאק, 7:51 דקות https://www.youtube.com/watch?v=gqDgdNPbNO4&index=4&list=PLeIsMts2sXqK2ZjWvWciPDzQW3JfIJyTg
רינה בירנהק, 2:19 דקות https://www.youtube.com/watch?v=ADqrZKhqKmo
משה בייסקי, 13:51 דקות https://www.youtube.com/watch?v=ijNIhJ7UX54
סול אורבך, 5:44 דקות https://www.youtube.com/watch?v=t4zXc-D6lro
חנה רוז'ינסקי, 1:13:12 https://www.youtube.com/watch?v=t7HCSp1guQs