בטאון 115, ספטמבר 2016

  • קולגיום קז'ימייז'ובסקי;
  • האם יוקם מוזיאון במפעל של שינדלר בברינליץ?;
  • ישראל בסטר, איש קרקוב, יוסי בסטר;
  • יהודים מצילים יהודים;
  • תצלומי אוויר ממחנה פלשוב וסביבותיו;
  • עתונות המחתרת בקרקוב, ד"ר יעל פלד;
  • מי היה אלכסנדר פרסטר?;
  • כך נשרף בית הכנסת ה"אלט שול";
  • אסתרקה של המלך קז'ימייז';

לקישור לקובץ PDF הקש כאן