בטאון 101, יוני 2015

  • שלט בבית החולים ברחוב סקבינסקה;
  • שלטים לציון פעילות הציונות הדתית בקרקוב;
  • בית היתומים ברחוב אוגוסטיאנסקה בוצ'נה, אדוורד אטלר;
  • תלמידי כתה א III בגימנסיה העברית בקרקוב מחזור 1937/38;
  • סיפור הגבורה של "החלוץ הלוחם" בגטו קרקוב, רות בקי קולדוני;
  • האדמו"ר שפרש מאדמורות, נתן גרדי;
  • הנסיון להקמת בית כנסת בכפר עציון ע"ש רמ"א וקדושי קרקוב, על פי ד"ר ראובן גפני;
  • ארתור מרקוביץ, צייר איש קרקוב;
  • אנו באנו ארצה, יצחק פינסטר;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן