בטאון 102, יולי-אוגוסט 2015

  • יצירות מקוממות בתערוכה במוזיאון בקרקוב;
  • נרות זיכרון לבני משפחה שניספו;
  • בתי מדרש ושטיבלך בקרקוב שלפני המלחמה;
  • בית ספר תחכמוני בקרקוב, יוחנן בן יעקב;
  • עוד על הדרקון של קרקוב, יורם גלין;
  • המשימה הושלמה, יהודה וענת מימון;
  • הלינה ואווה, אווה והלינה, אסתר זלצברג;
  • עיר מוקפת טבעת ירוקה;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן