בטאון 103, ספטמבר 2015

  • נתיב הזיכרון בבוכניה;
  • מסתיימים השיפוצים בבית הכנסת הרמ"א;
  • כך שרדתי, יוסף גמינר;
  • רשמים מהפסטיבל היהודי, הנריק חיים קוחן;
  • סבא יוסף, משפחת בוסק;
  • מבצע ציגנריה והמחתרת היהודית בקרקוב;
  • השלט ברחוב יגלונסקה 11;
  • יהודי קרקוב שנקברו בוורשה;
  • ותפתח האדמה את פיה, אגדה;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן