בטאון 107, ינואר 2016

 • ספסל יאן קרסקי;
 • פלשוב 1942-1945;
 • תרומתו של ברנהאוט הזקן, יוסף בוסק;
 • ה'הויכע שול' בית הכנסת הגבוה;
 • המרפסת של משפחת באומינגר ברחוב דיטלה 1, ד"ר אריה באומינגר;
 • גוסטה (יוסטינה) דוידזון-דרנגר, פולה שרייבר גולדווסר;
 • נס חנוכה הפרטי שלי במחנה הריכוז, יוסף ויסלר;
 • דניאל הנביא, קראק ור' נחום, מאיר בוסאק;
 • בית הילד של הסתדרות המזרחי, א. בן שמאי;
 • פרשים ירוקים של שמואל רוטברד;
 • אנדרטאות בפלשוב;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן