בטאון 110, אפריל 2016

  • שלט הנצחת פעולות המרי בככר גיבורי הגטו;
  • למרות כל השנים, קרקוב היא בליבנו;
  • נופיה היהודים של טרנוב, פרופ' הנרי וסרמן;
  • אור בקצה התעלה, סטניה מנהיים;
  • המפגש הראשון שלי עם קרקוב, צבי הנריק צימרמן;
  • "הכה" ביהודים – אנטישמיות באוניברסיטה, צבי הנריק צימרמן;
  • פנסיה חודשית לניצולי שואה יוצאי פולין;
  • עוד על הכח לחיים, ויקטוריה גולדמן;
  • עבודות כפיה בשרות הגרמנים, משה פרבר;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן