בטאון 112, יוני 2016

  • "זכור עמנו" מחנה הריכוז פלשוב;
  • התקדמות בתוכניות להרחבת המוזיאון היהודי;
  • קרקוב של הלה רופאייזן-שיפר;
  • יאנינה ביגאי, גיבורה פולניה;
  • החזנים של קרקוב, אריה בראונר;
  • זכרונותיו של הילד יחזקאל פולניצר על בתי כנסת;
  • רשמיה של תלמידה בגימנסיה העברית, הלה מאיירס;
  • המנון הדגל של הגימנסיה העברית;
  • אחוות הסטודנטים "קדימה" צבי הנריק צימרמן;
  • "כבל" מחנה עבודת כפייה בפלשוב;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן