בטאון 113, יולי 2016

 • שלט הנצחה לזכרו של נתן גרוס;
 • ארגון יוצאי קרקוב בני יורק;
 • פעילות התנדבותית של הציבור היהודי בגטו, ד"ר יעל פלד;
 • החווה החקלאית בקופאליני, ד"ר אריה באומינגר;
 • פולין, קרקוב 1939-1919, מרילה גוברניק;
 • איך ספר נולד – הוצאה מחודשת לספר "בין צללי העיר", הילה בוסק;
 • לנה כהן לבית הולנדר ז"ל, עפר כהן;
 • מי אתה מר שינדלר? נתן גרוס;
 • ז'גוטה לעזרת יהודי קרקוב לאחר חיסול הגטו, ד"ר יעל פלד;
 • מכת הבוגדים והמלשינים;
 • נתגלתה שורת "מיוחסים" במיודובה;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן