בטאון 114, אוגוסט 2016

 

  • שירים מאחורי גדר תיל, האחיות כרמל;
  • נס קרה לנו, עמי פמפר;
  • חנויות בגדים בבעלות יהודית;
  • אחרי המלחמה. שבים לקרקוב. פוגרום…, מאיר בוסאק;
  • ארכיון הקהילה היהודית בקרקוב, מאיר בוסאק;
  • דוד גוטר ושמחה שפירא ימ"ש;
  • בית הכנסת על שם הרמ"א. לכבוד פתיחתו המחודשת, חיים גיזלי;
  • הקווים המייחדים את תנועת ההתנגדות היהודית בקרקוב, ד"ר יעל פלד;
  • על ארגון קראקע מתוך "לאנדסמאנשאפטן אין ישראל";

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן