בטאון 118, דצמבר 2016

  • הנצחת ההיסטוריה של פלשוב;
  • תערוכה על ארגון ז'גוטה;
  • היהודי שהציל את חיי, עדויות על המציל פולדק וסרמן;
  • אלעזר שפריר ז"ל;
  • "מחדר" ל"חדר" של מאיר בוסאק;
  • איך הצליח בחור צעיר להקים סוכה באושוויץ;
  • "המוות הצהוב" בסקרז'יסקו קמיננה;
  • מחנה הריכוז פלשוב-יולג I;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF