בטאון 119, ינואר 2017

 

  • תערוכה חדשה במוזיאון היהודי בקרקוב
  • הכתובת היתה על הקיר, אירנה וקס
  • רחוב ברק יוסלביץ‘ בקז‘ימייז‘ על שם מי?
  • על הגדר של בית הקברות ברחוב מיודובה, יעקב שטנדיג
  • מרדכי באנק ומרדכי גבירטיג, אדוורד אטלר
  • אדית כ"ץ ז"ל (2106-1927)
  • כיצד הוכנה הרשימה של "יהודי שינדלר"
  • גלויות של בתי עסק יהודים בקרקוב

הקש כאן להצגת הבטאון והדפסת PDF