בטאון 121, מרס 2017

  • מדליה לפרופ' דב אלכסנדרוביץ';
  • 30 שנים ללימודי יהדות באוניברסיטה היגלונית; זועקים לעזרה (שמעון גוטסמן);
  • הפולמוס על אוסקר שינדלר (אריאל פיינרמן);
  • משחקי קלפים בקרקוב (גדי כפיר);
  • אגודת הנוער העברי "עקיבא" (יוסף רונדשטיין);
  • מעשיות צדיקים (מנחם מענדל בודק).

הקש כאו להצגת הבטאון והדפסת PDF