בטאון 124, יוני 2017

 

  • התלמידות היהודיות של גימנסיה מס‘ 2;
  • ימים בגטו קרקוב, שפרה וסטרייך;
  • משפחת שפרבר הקרקובאית;
  • המליציה היהודית, מאיר בוסאק;
  • כיכר גיבורי הגטו בפודגוז'ה;
  • ספרים חדשים על קרקוב הכבושה ועל האישה היהודיה;
  • כיצד טיפלו בשנות השלושים בסקרלטינה*?;
  • מדוע לא פעלנו?;
  • הגשר השלישי של קרקוב;
  • תשלום מס בשר;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF