בטאון 125, יולי 2017

  • ”כולם היו בניו“, ר' אלתר דוד קורצמן;
  • שלט לזכר יהודי קרקוב;
  • ילדות ונעורים בקרקוב של אלעזר שפריר;
  • גניושה של מרצל גולדמן;
  • ימיו האחרונים של בית הספר העברי, מרים עקביא;
  • על חוכמת רבני קרקוב;
  • גלריה שלום בקרקוב;
  • מה אפשר לעשות ב-400 ספרים?;
  • הכחשת השואה ומה אנחנו האחרונים עושים? יצחק ויינברג;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF