בטאון 126, אוגוסט 2017

  • האם יש לשמר את הווילה של הרוצח מפלשוב;
  • ילדות ונעורים בקרקוב של לושיה גולדפינגר;
  • KL PŁASZÓW מחנה שנשכח;
  • על הפעילות הציונית בקרקוב, מאיר בוסאק;
  • אגדה על העץ שמצל על קברו של הרמ"א;
  • המדבר בלשון עמו;
  • עוד מאגדות קרקוב היהודית, מאיר בוסאק;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF