בטאון 127, ספטמבר 2017

  • מתי הם ילמדו?;
  • מי יודע? מעזבונו של סיני אלכסנדרוביץ;
  • הרהורים על זיכרון השואה בפרוס השנה החדשה, שושנה אדלר;
  • על קברו של הרב יום טוב ליפמן הלר;
  • זכרונותי בזהות בדויה, רבקה לבקוביץ לבית קמפל;
  • חיי הדת והחינוך הדתי בגטו, לפי מאמרה של פליציה קראי;
  • הפילוסוף הקרקובאי בן ציון רפפורט;
  • המאבק על עולם טוב יותר של מרדכי גבירטיג;
  • מציל היהודים מכשנוב – הגרמני הלמוט קלייניקה;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF